Tillgänglighetsrådet

Information från tillgänglighetsrådet

Reglemente för länshandikapprådet

Protokoll 2023-09-22

Protokoll gemensamt möte Tillgänglighetsråd och Länspensionärsråd Region Norrbotten 2020-03-06

Protokoll gemensamt möte Tillgänglighetsråd och Länspensionärsråd Region Norrbotten  2019-12-11

Protokoll gemensamt möte Tillgänglighetsråd och Länspensionärsråd Region Norrbotten 16 maj

Minnesanteckningar rådet för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2019-03-12

Protokoll gemensamt möte Tillgänglighetsråd och Länspensionärsråd Region Norrbotten 10 oktober

– Patientråd 10 Oktober

– Funktionhinderpolitisk plan

– Info till patientråd

– Patient- och brukarmedverkan