Övrigt

Övrigt

Rapport från regionen 2023-08-17

Rapport kansliet

Reseräkning

Föreläsningsfilmerna från Funktionsrätt Sveriges Länskonferensen den 19 maj 2021

—–

 Fördelning av statsbidrag för 2021 till Habiliteringsersättning 

—–

Information om personcentrerad vård

—–

Socialstyrelsen 2019-03-12 Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning

—–

Återta livet med bildterapeutisk metod efter cancersjukdom – slutredovisning 

—–

Funktionshinderplan region Norrbotten

—–

Noteringar färdtjänstråd 20190320

—–

Patientråd Sunderby sjukhus 190208

—–

Patientråd Sunderby sjukhus 181218

—–

Inbjudan 29 mars vård- och omsorgstjänster i hemmet

—–

Anteckningar från färdtjänstrådet 25/9 2018

—–