Övrigt

 

Här kommer en påminnelse om att söka bidrag senast den 15 mars,  från SPSM för perioden 1 maj – 30 september

Nu är det dags att lämna in kollektiv ansökan om bidrag vid vissa studier (korta kurser), som ni planerar att genomföra under perioden1 maj till och med 30 september 2019.

I ansökan ska ni beskriva:
-vilken målgrupp som avses när det gäller funktionsnedsättning, och om kursen riktar sig till personer med funktionsnedsättningen eller deras anhöriga,
-vilket behov målgruppen har att gå just denna kurs, beskriv vilka utmaningar deltagarna har och hur kursinnehållet svarar mot dessa.
-på vilket sätt innehållet i kursen fyller behovet för deltagaren, observera att detta skall göras för varje moment i kursen
-den förväntande nyttan med kursen, vad det ger på längre sikt för deltagaren.

Ni ska också ange tiden (klockslag) när varje kurspass startar och slutar.

Ansökan med kursprogram bör finnas hos SPSM senast den 15 mars 2019. Ansökningar som kommer in efter angivet datum kan SPSM endast bevilja bidrag om det finns pengar kvar. I annat fall kommer myndigheten att avslå ansökan.

—–

Patientråd Sunderby sjukhus 181218

—–

Inbjudan 29 mars vård- och omsorgstjänster i hemmet

—–

Anteckningar från färdtjänstrådet 25/9 2018

—–