Kallelse till årsmöte

Du kallas härmed till årsmöte för funktionsrätt Norrbotten den 16/6 klockan 18,00

Mötet kommer att ske digitalt detta år på grund av rådande omständigheter. Vi kommer att använda programmet ZOOM.

Under raden join zoom Meeting, i mailet som ni har fått, finns en länk som du ska klicka på för att ansluta till mötet.

När du kommit fram på sidan kommer värden sedan att släppa in dej i rummet.

Installera zoom på telefon, platta eller dator innan så går det mycket lättare.
Känner du dig osäker ring Susanne så löser vi det på tu man hand så du i lugn och ro får koppla upp dej och se att det fungerar.

 

Vi kommer att ha en möjlighet för alla att koppla upp sig från klockan 16-30-17,30 innan samma dag för att se så allt fungerar.

Handlingarna hittar du här

—————

40 föreningar bildar Funktionsrätt Norrbotten.

Vi inom funktionshinderrörerelsen är en resurs – det är en förlust både för oss och samhället om våra kunskaper inte tas tillvara, speciellt när det gäller funktionshinderfrågor.
Funktionsrätt Norrbotten är politiskt och religiöst oberoende och helt fristående från myndigheterna.

Medlemsföreningar

I Norrbottens län är 40 föreningar (2018) anslutna till Funktionsrätt Norrbotten.

Organisation

Funktionsrätt Norrbotten är en samarbetsorganisation där högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet fastställer riktlinjerna för de handikappolitiska intressefrågorna.
Styrelsen verkställer besluten.