Vi har beslutats att ställa in årsmötet den 22/4
Återkommer med datum längre fram
Hoppas ni har överseende med detta

40 föreningar bildar Funktionsrätt Norrbotten.

Vi inom funktionshinderrörerelsen är en resurs – det är en förlust både för oss och samhället om våra kunskaper inte tas tillvara, speciellt när det gäller funktionshinderfrågor.
Funktionsrätt Norrbotten är politiskt och religiöst oberoende och helt fristående från myndigheterna.

Medlemsföreningar

I Norrbottens län är 40 föreningar (2018) anslutna till Funktionsrätt Norrbotten.

Organisation

Funktionsrätt Norrbotten är en samarbetsorganisation där högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet fastställer riktlinjerna för de handikappolitiska intressefrågorna.
Styrelsen verkställer besluten.