Funktionrätt Norrbotten

 

 


40 föreningar bildar Funktionsrätt Norrbotten.

Vi inom funktionshinderrörelsen är en resurs – det är en förlust både för oss och samhället om våra kunskaper inte tas tillvara, speciellt när det gäller funktionshinderfrågor.
Funktionsrätt Norrbotten är politiskt och religiöst oberoende och helt fristående från myndigheterna.

Organisation

Funktionsrätt Norrbotten är en samarbetsorganisation där högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmötet fastställer riktlinjerna för funktionshinders rörelsens intressefrågor.
Styrelsen verkställer besluten.